Opaxol Logo

Opaxol 300 mgI/mL IA/IV/İntratekal enjeksiyonluk çözelti

Kalitatif ve Kantitatif Bileşim:
Beher mL’ de; etkin madde olarak 300mg iyoda eşdeğer 647mg ioheksol ve yardımcı madde olarak trometamol,sodyum kalsiyum edetat, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su içerir.
Non-iyonik, monomerik, röntgen kontrast madde

Ticari Takdim Şekilleri:
1x50mL Flakon
1x100mL Flakon

Opaxol Logo

Opaxol 350 mgI/mL IA/IV enjeksiyonluk çözelti

Kalitatif ve Kantitatif Bileşim:
Beher mL’ de; etkin madde olarak 350mg iyoda eşdeğer 755mg ioheksol ve yardımcı madde olarak trometamol,sodyum kalsiyum edetat, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su içerir.
Non-iyonik, monomerik, röntgen kontrast madde

Ticari Takdim Şekilleri:
1x50mL Flakon
1x100mL Flakon
1x200mL Flakon