Clariscan Logo

Clariscan 0,5 mmol/mL enjeksiyonluk çözelti

Kalitatif ve Kantitatif Bileşim:
Beher mL’de; etkin madde olarak 0.5 mmol’e eşdeğer 279.3mg gadoterik asit* (gadoterat meglumin şeklinde) ve yardımcı madde olarak tetraksetan (DOTA) 202.46mg ve gadolinyum oksit 90.62mg içerir.
*Gadoterik asit: gadolinyum ile 1,4,7,10 tetraazasiklododekan N,N’,N”,N”’ tetraasetik asit (tetraksetan (DOTA)) kompleksi
Makrosiklik, Gadolinyum bazlı MRG kontrast madde

Ticari Takdim Şekilleri:
1x10mL Flakon
1x15mL Flakon
1x20mL Flakon