Distribütörlüklerimiz

logo

GE HEALTHCARE

Medikal görüntüleme ve bilgi teknolojileri, medikal diagnostikler, hasta izleme sistemleri, ilaç keşifleri ve biyofarmasötik üretim teknolojilerindeki uzmanlığı ile tüm dünyadaki klinisyenlere, hastalıkları yeni yöntemler ile tahmin, teşhis, bilgilendirme ve tedavi etme konusunda yardımcı olmakta ve böylece hastaların yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmelerine katkıda bulunmaktadır.